Kaynakça:


1.
Baytop T. Türkiye'de Bitkiler İle Tedavi.
 İU Yayınları. No:3255 - Eczacılık Fakültesi No:40. İstanbul 1984.
2.
Baytop T. Türkçe Bitki Adları Sözlüğü.
Türk Dil Kurumu Yayınları:578. Ankara 1994.
3.
İzer M. Baharatın İzleri. 
Redhouse Yayınevi. İstanbul 1988.
4.
Messeque M. Tabiat Haklıdır. 
(Çev: SM Yurdanur). E Yayınları. İstanbul 1974.
5.
Mete O. Doğaya Dönüş: Sağlık Kaynağı Bitkiler.
 
Önel Yayınevi. İstanbul 1995.
6.
WHO. The Use of Traditional Medicine in Primary Health Care. 
New Delhi 1990.
7.
Yalçın A. Şifalı Bitkiler Ansiklopedisi. 
Geçit Yayınevi. İstanbul 1986.
8.
Messeque M. İnsanlar ve Bitkiler. 
(Çev: SM Yurdanur). E Yayınları. İstanbul 1982. )
9.
Messeque M. Hayat veren Şifalı Otlar 
(Çev. Burhan Günaysu) Milliyet Yayınları İstanbul 1998
10.
Asımgil Adil Şifalı Bitkiler 
Timaş Yayınları İstanbul 1999
11.
Bremness Lesley Herbs Eyewitness Handbooks 
London 1994

tasarım:Küre
© 2000 biberiye.com – powered by webhavuzu a.s.